”Yangın Söndürme Tüpü” Dolumu

”Yangın Söndürme Tüpü” Dolumu

“Yangın söndürme tüplerinin” dolumu tüplerin cinsine göre değişmekle beraber bu işlemin takibini garanti kapsamındaysa firmanın değilse kullanıcının yapması gerekmektedir.

  1.1. Kuru Kimyevi Tozlu “Yangın Söndürme Tüpleri” Dolum Süreleri

a. Firma tarafından 6 ayda bir kontrolü yapılan tüpler, her ay basınçları kullanıcı tarafından gözle yapılır ve tüpün durumu kontorlu yapılır.

b. 2 ile 4 yıl arasında olmak kaydı ile “yangın söndürme tüpü” tamamen boşaltılıp hidrostatik(su) deneyle kontrol edilmelidir.

1.2. Köpüklü “Yangın Söndürme Tüpleri” Dolum Süreleri

a. Tüpün durumu (fiziki durumu dahil; ezik, yırtık vb) gözle her ay kontrol edilmelidir.

b. Her yıl düzenli olarak tamamen boşaltılıp yeniden doldurulmalıdır.

c. 2 ile 4 yıl arasında olmak kaydı ile “yangın söndürme tüpü” tamamen boşaltılıp hidrostatik(su) deneyle kontrol edilmelidir.

1.3. Halokarbon “Yangın Söndürme Tüpleri Dolum” Süreleri

a. 6 ayda bir bakım için yetkili firma tarafından bakıma götürülür.

b. Her ay kullanıcı tarafından gözle basınç değerleri kontrol edilir.

c. 2 ile 4 yıl arasında olmak kaydı ile “yangın söndürme tüpü” tamamen boşaltılıp hidrostatik(su) deneyle kontrol edilmelidir.

Ayrıca yakın zamana kadar ülkemizde yeniden dolum imkanı yoktu. Ancak gelişen sistemlerle “yangın söndürme tüplerinin” yurt dışına gitmeden tekrar dolum imkanı da ülkemizde yaygınlaşmaya başlamıştır. Yeniden dolumda dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. Bunlar;

a. Yeniden dolum olacak tüplerin yaşı 5 yılı geçmişse özellikle vanaları kontrol edilir.

b. Vanalardaki contalarda gaz kaçacı varsa mutlaka değiştirilmelidir.

c. Tüpün dolumu yapılırken ortam sıcaklığı 16 dereceden soğuk 32 dereceden sıcak olmamalıdır.

d. Tüpün dolumu gerçeklesitirildikten sonra kaçakları gözlemlemek için mutlaka 24 saat gözlem altında tutulmalıdır.