ACİL ÇIKIŞ YÖNLENDİRMELERİ

ACİL ÇIKIŞ YÖNLENDİRMELERİ

İnsanoğlu teknolojiyi ilerlettikçe karşısına farklı problemler çıkmaktadır. Bu problemlerden bir tanesi de yangınlardır. Yangınlar insanların can ve mal varlığını tehdit eden felaketlerdir. İnsanoğlu yerleşik hayatta geçtiği günden beri yangınlardan korunmak için itfaiye ve bunun benzeri tedbirler almıştır. Bu tedbirler çoğu zaman büyük felaketlerin önüne geçmiştir. İtfaiyenin yangın mahalline olan uzaklığı her zaman kısa olmayacağından, yangına müdahale araçları üretilmiş ve yangın yerine itfaiyenin gelme süresine kadar yangının büyümesini önlemeye çalışılmıştır. Bu yüzden yangın tüpü icat edilmiştir. Yangın tüpü belirli tekniklerle üretilmekle beraber farklı farklı tipleri bulunmaktadır. Bu tiplerden bazıları hava basınçlı, sulu, kimyasal reaksiyonlu, soğutma yoluyla söndüren yangın tüpleridir. Yangın tüpleri yangın yönetmeliğinde kamu kurum ve kuruluşlarda yangın riski taşıyan alanlarda ve insanların yoğun olarak yaşadığı alanlarda bulundurulması zorunludur. Yangın tüpleri yönetmelikteki alan hesabına göre yangın esnasında ulaşılabilecek yerlerde bulundurulmalıdır. Yangın tüpleri fazla yer kaplamaması için yangın askı aparatları üretilmiştir.

Yangın esnasında insanlar panik halinde olduklarından çıkış yönlerini karıştırabilirler. Tabi bu karışıklık gündelik hayatta çok bir şey ifada etmese de yangın esnasında can kaybına yol açabilir. Yangın işaretçileri yeni gelen iş güvenliği yasasıyla insanın olduğu her yerde zorunludur. Bu konuda büyük cezalar ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca etik ve kurumsal olan kişi veya kurumlar insanların can varlığını korumak için gerekli tedbirleri almalıdırlar. Bu konuda uyarılara ve tedbir gerekliliklerine uymayanların sadece para veya yaptırım cezasından ziyade toplumunda kurallara uymayan yerlere gitmekten kaçınmalarını,  gerek can gerek mal varlığını bireysel olarak korumaları gerekmektedir. Bireysel olarak her ne kadar ya biz ne yapabiliriz desek te bireyler toplumu oluşturmaktadır. Buda toplumun tepki göstererek otokontrol olarak insanların canına kast edenlere gereken cezayı verecektir. Bu konuda sadece sorumlu olan kişiler devlet veya yöneticiler değildir. Bu konu da sorumlu olan kişiler can varlığı olan herkestir. Yangın tüpü ve acil çıkış levhaları bulundurmayan iş yerlerini, denetleyici yetkililere bildirmeleri, gelecekte belki de birçok can ve mal kaybını önleyebilir.