YANGIN TÜPÜ ÇEŞİTLERİ

YANGIN TÜPÜ ÇEŞİTLERİ

                Yangın çıktığı sırada sizler için en önemli korunma yollarından biri ateşi söndürmek için kullanacağınız alet edevattır. Yangının ne zaman nerde çıkacağını bilmediğimiz için ne tür tedbirler alarak korunacağımızı da bilemeyebiliriz. Yangın çok küçük kıvılcımlar halinde başlayıp bütün çevreye yayılabilir. Canlı ve yayılan bir yapısı olduğu için yangının yayılmasını önlemek adına alınacak tedbirler sadece yangını söndürmeye yönelik değil yangının yayılmasını önlemeye de yöneliktir. Yangının önlenmesinde alınacak tedbirler şunlar olabilir:

 • Yangının çıkmasına neden olacak yanıcı maddeleri kullanırken dikkat etmeliyiz.
 • Yangın çıkmaması için yıpranmış kablolarını yenilemeliyiz, elektrikli aletleri prizden çıkarmayı unutmamalıyız.
 • Yangın çıktığını haber veren duman dedektörünü mümkün olduğunca yangın çıkabilecek yerlerde bulundurmalıyız.
 • Yangın merdiveni bulunan yerlerde merdivenleri açık tutmalıyız.
 • Yangın çıktığında acil durum numaralarını bilmeliyiz.
 • Yangın söndürücü tüpler bulundurmalıyız.

Yangın öncesinde ve yangın esnasında alabileceğimiz önlemleri her ne kadar sıralasak da yangından önce alacağımız önlemler yangın sırasında alacağımız önlemlerden daha fazladır. Yangın çıkmaması için aldığımız önlemler ne kadar fazla olursa olsun yangının çıkma ihtimalini ortadan kaldıramaz. Ancak yangın esnasında en az zararla kurtulmayı sağlayacak olan önlemlerin başında yangın tüpleri gelir. Yangın tüpü hem yangın öncesi hem de yangın esnasında kullanılabilecek bir önlem türüdür. Yangın tüpünün içeriğinde yangını azaltıcı ve yayılmasını önleyici maddeler bulunmaktadır. Bu sayede yangın kolaylıkla yok edilebilmektedir. Yangını önleme de bir numaralı yardımcınız olacak yangın tüpleri farklı boyutlarda ve çeşitlerde olabilmektedir.

PEKİ, YANGIN TÜPÜ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

                Yangın tüpü yangının çıkabileceği ortamın şartlarına göre değişmektedir. Yani bir akaryakıtta çıkabilecek yangınla marangozhanede çıkabilecek yangınlar farklı etkilere yol açacağı için yangın tüpleri de içerisindeki maddeye göre çeşitlenmektedir. 5 çeşit yangın tüpü bulunmaktadır:

 1. Su dolu olan yangın tüpleri: Bu yangın tüpü çeşidi yangını soğutarak söndürmeyi amaçlar. Genellikle küçük denilebilecek kâğıt, kumaş, ahşap yangınlarında kullanılır.
 2. Köpük dolu olan yangın tüpleri: Bu tüplerin içerisinde su ve deterjan karışımı bir sıvı vardır. Yangın anında püskürtmeyi sağlamak için içerisine hava basıncıda koyulur. Genellikle hava ile etkileşimi kestiği için sıvı olan akaryakıt, tiner, solvent gibi maddelerin yangınında kullanılabilir.
 3. Kuru kimyevi toz dolu olan yangın tüpleri: Yangın ile oluşan reaksiyonları önlemek için kullanılan bu tüpler içerisindeki maddelere göre sıvı yanıcı ürünler olan tiner, akaryakıt gibi maddeleri söndürmede ve LPG, metan propan gibi gaz haldeki yanıcılarda da kullanılabilmektedir. Ayrıca metal ve kâğıt, kumaş gibi maddelerin yanması sonucu da kullanılabilir.
 4. Karbondioksit dolu olan yangın tüpleri: Bu tüpler ise elektrikten kaynaklanan yangınlarda, sıvı ve gaz maddelerin çıkardığı yangınlarda kullanılırlar.
 5. Hafif Metal Tozu dolu olan yangın tüpleri: Bu tüplerde özel metaller vardır. Genellikle elektrik nedeniyle çıkan yangınlarda kullanılırlar. Yangına ve ısıya oldukça dayanıklıdırlar.