YANGIN TÜPÜ DOLUMU NASIL YAPILIR

YANGIN TÜPÜ DOLUMU NASIL YAPILIR

Yangın tüpleri, acil durumlar dışında kullanılmazlar. Uzun süre oldukları yerde bekleyen yangın tüpü içindeki karışım dibe çökeceğinden bir süre sonra basıncını yitirir ve yangın tüpü işlevsiz hale gelir.  Bu nedenle yangın yönetmeliklerinde yangın tüplerinin her 30 günlük periyotlarda basın ibresi kontrolü yapılması zorunlu tutulmuştur.Bunun yanında ise her altı ayda bir tekrar dolum yayılması zorunlu tutulmuştur. Altı ayda bir bakıma alınan bu tüpler ilk kontrolde, basınç ibresine bakılır. Bu ibre yeşil alanda olmalıdır.eğer yeşil alanın solunda ise basıncını yitirmiş, eğer sağında ise içindeki kimyasal söndürücü özelliğini kaybetmiş ve tüp içindeki basıncı artırmış anlamına gelir. İbrenin gösterdiği renge göre bakıma alınır.

Yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrolü ve bakımı için TS ISO 11602-2 standartlarına göre yapılmalıdır. Yangın söndürme tüpleri üreten üretici firmalar aynı zamanda dolum yeterlilik belgelerine sahip olması ve TSE belgelerine sahip olmaları gereklidir. Bu firmalar istenildiği takdirde müşterilerine bu belgelerini göstermek zorundadırlar. Bu firmalar yangın tüplerini yerinde kontrol etmek, gerekirse dolum yapmak için üretim tesislerine götürmeleri gerekmektedir. Binadan aldıkları yangın tüpü yerine geçici olarak yangın tüpü bırakmak zorundadırlar.

Yandın tüpü dolumu

Kontrol edilip üretim tesisine getirilen yangın tüpü burada hidrostatik basınç testlerine tabi tutulmaktadır. Bu testlerin ardından kullanılabilir yangın tüpü tesiste dolum makinelerine bağlanılarak şartnameler, standartlar ve yönetmeliklere göre kilogramına göre basınç ve söndürücü kimyasal veya köpükle doldurularak tekrar teste sokulur. Bu test sonucunda yangın tüpü dolumu yapılmış ve kullanıma hazır olarak raporu ile birlikte yerine teslim edilir.

Yangın söndürme tüpleri yangına ilk müdahale olarak çok önemlidir. Bu nedenle günlük hayatımızın her alanında yer alır. Bu tüplerin bakımlarının zamanında yapılması ve kontrollerinin periyodik olarak yapılması yangının büyümesini engelleyecek ve can kayıplarını önleyecektir.