Yangın Söndürme Tüpleri Hakkında Önemli Bilgiler

Yangın Söndürme Tüpleri Hakkında Önemli Bilgiler

1.“Yangın söndürme tüplerini” kullanmak için hiçbir zaman tereddüt edilmemeli gerektiği taktirde itfaiye ve sivil savunma kollarından gerekli yardım talep edilmelidir.
2.“Yangın söndürme tüpleri” kontrol ettirilirken mutlaka tescilli firmalar tercih edilmelidir aksi takdirde yangın sırasında ciddi problem doğabilecektir.
3.“Yangın söndürme tüpleri” dolum için verilirken mutlaka boşaltılmalı, gerekirse tutanakla teslim edilmelidir.
4.“Kuru kimyevi tozlu tüpler” yerden 90cm yükseklikte olmalıdır. Ayrıca güneş ve nemden korunması gereken tüpler 15 günde bir ters düz edilerek topraklama engellenmelidir.
5.“Kuru kimyevi tozlu tüplerin” kontrolü başlıktaki göstergeden yapılabilir. Göstergede ibre mutlaka yeşil hatta olmalıdır.
6.Karbondioksitli “yangın söndürme tüplerinin” kontrolü ise tartılarak yapılır.( Standart olarak CO2 tüpün net ağırlığı 6kg, toplam ağırlığı ise 10kg olmalıdır.)
7.“Yangın söndürme tüpleri” mutlaka garanti belgeleriyle alınmalı ve garanti kapsamında 6 aylık bakımları da firma tarafından yaptırılmalıdır.
8.“Yangın söndürme tüplerinde” kontroller şu periyotlarda yapılmaktadır;

a.Aylık Kontrol: emniyet sibobu, hortum, pim, lans ve tetiği kontrol edilir ve gerekirse yenilenir.

b.Altı aylık Kontrol: aylık kontroller yapılır ayrıca tüpler tartılır.

c.Bir yıllık Kontrol: altı aylık kontroller yapılır ek olarak “yangın söndürme tüpünün” içinde ki maddenin işlevini yitirip yitirmediği kontrol edilir.

ç.Beş ve On yıllık Kontrol: “yangın söndürme tüpünün” içi tamamen boşaltılır ve tüpün işlevini kaybedip kaybetmediği su basıncı yöntemi  ile incelenir. Bu işlem yalnızca yetkili firma tarafından yapılır.