Yangın Söndürme Tüpü Çeşitleri

Yangın, kimyasal bir olay olarak maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşur. Yangının meydana gelmesi için madde, ısı ve hava yani oksijenin bir arada olması gerekmektedir. Yangın farklı oluşum durumlarına göre farklılık gösterir. Bu farklılıklara göre yangın tüpü çeşitleri oluşmuştur. Farklı durumlar sebebiyle meydana gelen yangınların farklı söndürme yöntemleri vardır. Bu yöntemlerden kısaca bahsedelim.

Kuru kimyasal tozlar; bu yöntemle zincirleme reaksiyon önlenerek yangının sönmesi sağlanır. En sık kullanılan potasyum bikarbonat ve mono amonyum fosfat gibi kimyasal tozlar ile kısmi bir örtme işlemi yapılır. Doğru yöntemler kullanılarak uygulandığında az bi madde ile büyük alanların ince bir tabaka halinde örtülebilmektedir.

Halon; sıvılaştırılmış bir gaz çeşidi olan ve aynı zamanda halon adını alan bu madde son yıllarda yangın söndürmede sıklıkla tercih edilmektedir. Bunun sebebi olarak yangın söndürmede çok etkili bir yöntem olmasını söyleyebiliriz. Söndürme işleminden sonra kolay temizlenebilir olması, havadan beş kat daha ağır olması, A- B- C sınıfı yangınlar için etkili olması gibi özellikleri olan bir maddedir.

Köpük; özellikle B sınıfı yangınlarda yani akaryakıt yangınlarında etkili bir yöntemken A sınıfı yangınlarda da kullanılabilir. Yangının, ateşin üstüne yayılarak hava ile temasının kesilmesi sağlanarak yangın söndürülür. Havadan yarı yarıya daha ağır olması ateşi kaplayarak oksijensiz bırakmasına fayda sağlar bir özelliğidir.  B ve C sınıfı yangınlarda etkili bir yangın söndürme yöntemidir.

Su; yangını söndürmek için kullanılan maddelerin en önemlisidir. A sınıfı yangınlar için oldukça iyi bir yöntemdir. B sınıfı yangınlarda ise tek başına kullanılamaz. C sınıfı yangınlarda sistem de ya da yangına sebep olan araçlarda elektrik enerjisi bulunmadığında kullanılabilir. Geçmişten bugüne en eski ve en sık kullanılan yangın söndürme çeşitlerindendir.

Yangın tüpü çeşitleri genel itibariyle dört tanedir. Bunlar; sulu ( hava basınçlı, soda asitli, CO2 tazyikli ), hava kesici ( karbondioksitli, köpüklü ), Karbondioksitli, kimyasal reaksiyonlu (halojen kalburlu, BCF, kuru kimyasal tuzlu ). Bu yangın tüpü çeşitlerinin belirlenmesi yangının oluşum şekline, yangına hangi madde ya da durumların sebep olduğuna ve son olarak da nasıl bir müdahale ile söndürülmesi gerektiğine bağlıdır. Yangın tüpü çeşidi bulundurulacağı alanda hangi tip yangın tipi riskinin belirlenmesi ve bu doğrultu da yangın tüpü çeşidinin bulundurulması büyük önem taşır. Aksi durumlarda yangın söndürme yönteminin dışında bir yangın tüpü ile müdahale edilmesi yangının söndürülmesi bir tarafa daha fazla büyümesi ya da farklı risklerle karşı karşıya kalınmasına sebep olabilir.