Yangın Tüpü Seçimi

Yangın Tüpü Seçimi

Maddi ve manevi büyük hasarlar ile sonuçlanabilecek olan afetlerden biri de yangındır. Yangın çıkması sonucu can ve mal kaybı yaşanabilir. Bu afetten korunabilmenin yolu ise bilinçlenmekten geçmektedir. Yangın sırasında ve sonrasında yapılacak her müdahale yangının boyutunu azaltabileceği gibi büyütebilir de.  Bu sebeple yangın söndürme işlemi için tüm halk bilinçlendirilmelidir. Yangın sırasında, söndürme işlemlerinde kullanılan yangın söndürme tüplerini inceleyelim;

 Yangın söndürme tüpleri, yangının ilk safhalarında oldukça etkili bir yöntemdir. Fakat yangın sırasında kullanılan yangın söndürme tüpleri, yangının çıkış tipine bağlı olarak seçilmelidir. Yani yangına etkili bir biçimde müdahale edebilmemiz için yangının sınıfını belirlememiz gerekmektedir. Şimdi yangın tipleri nelerdir?  Bir göz atalım;

A sınıfı yangınlar: A sınıfı yangınlar katı maddelerin alevlenmesi sonucu oluşan yangın tipidir. Bu sınıfta yangının çıkış sebebi kumaş, kağıt veya ahşap gibi katı maddelerin alevlenmesi sonucu yangın çıkar ve ilerler.

B sınıfı yangınlar: Oldukça tehlikeli olan B sınıfı yangınlar, yanıcı sıvı maddeler sonucu oluşur. B sınıfı yangın çıkmasına sebep olabilecek yanıcı maddeler: akaryakıt, tiner vb. maddelerdir.

C sınıfı yangınlar: Büyük tehlike arz eden bir diğer yangın çeşidi ise C sınıfı yangınlardır. Bu yangın gazların sıkışması veya alevlenmesi sonucunda oluşur. LPG gibi yanıcı ve parlayıcı gazların tutuşması sonucu büyük yangın ve patlamalar oluşur.

D sınıfı yangınlar: D sınıfı yangınlar metal yangınlardır. Magnezyum veya sodyum gibi metal yanıcıların sebep olduğu yangın tipidir, D sınıfı yangınlar.

E sınıfı yangınlar: Yangın sınıflandırılması içinde, müdahalenin en az mümkün olduğu yangın tipi E sınıfı yangınlardır. Bu yangınlar elektrik yangınlarıdır.

 Yukarıda belirttiğimiz beş ayrı sınıf yangın tipi için ayrı ayrı maddeler ile müdahaleler gerçekleştirilir. Yangın sırasında müdahale edilecek maddeler; toz, su, köpük, BC tozu, D tozlu CO2, Halon gazı gibi maddelerdir.

Köpük: Yangın söndürme amaçlı kullanılan köpükler, halk arasında oldukça bilinen bir yangın söndürme maddesidir. Yangın söndürme maddesi olan köpük üretimi hava, basınçlı su ve deterjan karışımı ile sağlanmaktadır.  Yangın söndürme sırasında oldukça etkili bir yöntem olan köpük, yangın çıkan zemine yayılır ve tüm oksijen akışını keser. Oksijen ve buhar ile bağlantı kesildiğinden yangın söndürme başarılı olur. Köpüklerin kullanıldığı yangın tipleri ise A ve B tipi yangınlardır. Yani katı maddeler ve yanıcı bazı sıvı maddeler sebebi ile oluşan yangınların söndürme işlemlerinde köpük kullanılmaktadır.

Su: Bir diğer en bilindik yangın söndürme maddesi sudur. Yangın sırasında suyun kullanımı yangını söndürmede etkili olabileceği gibi çok daha kötü sonuçlandırabiliyor da. Örneğin elektrik sebebi ile çıkan yangında, su kullanımı kesinlikle olmamalıdır. Suyun kullanıldığı yangın tipleri A tipi yangınlardır. Kağıt, ahşap gibi katı maddeler sebebi ile çıkan yangınlarda su ile müdahale edildiği takdirde soğutma işlemi gerçekleştirilir. Böylelikle yangın sonlandırılmış olur.

Kimyevi Tozlar(BC tozlar ve ABC tozlar): BC tozlar B ve C tipi yangınlarda kullanılan maddeleridir. ABC tozlar ise boğma yaparak yangının sonlandırılmasını sağlamaktadır.

Karbondioksit: Karbondioksit yangın söndürücüler B,C,E sınıfı yangınların söndürülmesinde görev alırlar.

Diğer Makaleler

İstanbul Yangın Tüpü Dolumu

Yangın sırasında, saniyelerin bile değerli olduğu anlarda, yangına ilk müdahale yangın tüpü sayesinde olur. Yangın tüpleri, alevlerin büyümeden engellenmesini sağlar. Bu durumda yangın tüpleri yangınlardan dolayı oluşan zararları en aza indirilmesini de sağlar. Yangın tüpleri kullanıldıkları alanlara göre farklılık gösterir. Resmi dairelerde, kurumlarda, kamu kurumlarında, sosyal hayatın canlı olduğu yerlerde ulaşılması kolay olacak şekilde bulundurulması kanunen zorunluluk haline getirilmiştir. ‘’İstanbul yangın tüpü dolumu’’ yangınlara müdahale sonrasında boşalan tüplerin tekrar dolumu için kullanıc


Devamı

İstanbul Yangın Tüpü Servisi

“Yangın tüpü” yangın başladığı esnada hızlı ve etkili kullanımı ile en büyük yardımcımızdır. “Yangın tüpleri” uzun yıllar kullanılamamaktadır. Bu nedenle ihtiyacımız olduğunda sağlıklı bir şekilde çalışmasını arzuluyorsak bakım ve kontrollerini “yangın tüpü servisi” aracılığıyla yaptırmalıyız. Bu servisler tüpümüzün içerisindeki kimyasalların bozulup bozulmadığının kontrolünü yapacaktır. Yangın tüplerinde dikkat edilmesi gereken bir husus da püskürtmeye yarayan mekanizmanın kontrolüdür. Bu mekanizmanın çalışıp çalışmadığı kontrol edili


Devamı

Yangın Tüpü Dolumu

Yangın söndürme tüpleri bulundurma zorunluluğu, ilgili mevzuatlar ile mecburi tutulmuştur. Bulunması gerekli olan yangın tüplerinin asgari özellikleri de yine mevzuatlar ile sabitlenmiştir. Can ve mal koruma devlet otoriterlerinin de gündemine girmiş ve doğal afet çeşidi olan yangınla mücadele hususunda belirli kurallar getirilmiştir. Yangın tüplerinin bulundurulma zorunluluğunun yanı sıra bakım ve kontrol şartları da bu kurallar bütününde yerini almıştır. Yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımları da yine bu ciddiyet ile kaliteli malzemeler kullanmak suretiyle yapılmalıdır. Yangın tüpü dolumu işlemine öncelikle i&ccedi


Devamı

Yangın Tüpü Fiyatları

Yapılarda meydana gelen kimi ihmaller neticesinde yangın çıkmaktadır. Yangın neticesinde ise fevkalade ciddi can ve mal kayıpları olmakta ve yapılarda büyük hasarlar meydana gelmektedir. Bu itibarla pek çok birey içerisinde bulunduğu yapının olası yangın tehlikesi anında içerisindeki bireylerle birlikte önemli eşyaların zarar görmesini istememektedir. Dolayısıyla bu noktada tedbir arayışına girmektedir. Bu tedbirlerden en çok tercih edileni ise yangın tüpü olmaktadır. Zira yangın tüpleri kullanışlı, hızlı ve pratik olmaktadır. Bu itibarla olası yangına karşı en hızlı müdahaleyi gerçekleştirebilecektir. Bunun yanı sıra yan


Devamı

YANGIN TÜPÜ KULLANIMI

YANGIN TÜPÜ KULLANIMI Yangın tüpleri santimetre başına 360 kg. basınca dayalı çelik tüplerden oluşmaktadır. Gaz molekülünün basınç hareketleri sürekli olarak içten dışa doğrudur. Fakat hapsedildiği zaman basınç hareketi tam tersi yönde uygular. Böylece tüpten dışarı çıkan moleküller yangını söndürme amaçlı kullanılır. Kullanılırken içeri hapsolmuş karbondioksiti tetikle serbest bırakır ve ateşin dibine doğru püskürtme işlemi uygularız. Böylece tüpün içindeki yüksek basınç sayesinde karbondioksit yüksek ve ani hızla dışarı fırlatılır.


Devamı

YANGIN TÜPÜ

YANGIN TÜPÜ Yangın tüpü, yangın söndürme cihazı olarak da bilinir. İçeriğinde bulunan maddeler yüksek derecede ısı ve oksijenin kesilmesine yardımcı olur. Birçok farklı ebatlarda üretilen yangın tüpü, yangının başladığı an itibariyle alevleri dindirmeye ve yangını fazla zarar vermeden söndürmeye yarar. Yangın tüpleri, içeriğinde bulundurduğu maddelere göre sınıflandırılır ve kullanılır. İşte yangın tüpleri ve özellikleri. *Kuru kimyevi toz içerikli yangın tüpleri: ABC yangın tüpü olarak da bilinen kuru kimyevi toz içerikli yangın tüpü elektrik ve metal yangın haric


Devamı

Ümraniye Yangın Tüpü Fiyatları

Yangın Tüpü ÇeşitleriÇeşitli nedenlerden kaynaklanan yangınlarda kullanılan yangın tüpü çeşitleri, önceden yapılması gereken fizibilite çalışmalarının sonucuna göre monte edilmelidir. Yanan maddenin türü, etki edebileceği alan gibi etmenler hangi yangın tüpü çeşidinin kullanılacağına karar veren en önemli etmenlerdir. En fazla kullanılan yangın tüpü çeşidi kuru kimyevi tozlu ve ek biyolojik yangın tüpleridir.İçeriği ne olursa olsun yangın tüpü çeşitlerinin hepsinin dış yüzeyi yangına karşı dayanıklı elektrostatik toz ile boyanıp 25 bar basınçta kontrolü y


Devamı

Tuzla Yangın Tüpü Fiyatları

Yangın Tüpü ÇeşitleriÇeşitli nedenlerden kaynaklanan yangınlarda kullanılan yangın tüpü çeşitleri, önceden yapılması gereken fizibilite çalışmalarının sonucuna göre monte edilmelidir. Yanan maddenin türü, etki edebileceği alan gibi etmenler hangi yangın tüpü çeşidinin kullanılacağına karar veren en önemli etmenlerdir. En fazla kullanılan yangın tüpü çeşidi kuru kimyevi tozlu ve ek biyolojik yangın tüpleridir.İçeriği ne olursa olsun yangın tüpü çeşitlerinin hepsinin dış yüzeyi yangına karşı dayanıklı elektrostatik toz ile boyanıp 25 bar basınçta kontrolü y


Devamı

Şile Yangın Tüpü Fiyatları

Yangın Tüpü ÇeşitleriÇeşitli nedenlerden kaynaklanan yangınlarda kullanılan yangın tüpü çeşitleri, önceden yapılması gereken fizibilite çalışmalarının sonucuna göre monte edilmelidir. Yanan maddenin türü, etki edebileceği alan gibi etmenler hangi yangın tüpü çeşidinin kullanılacağına karar veren en önemli etmenlerdir. En fazla kullanılan yangın tüpü çeşidi kuru kimyevi tozlu ve ek biyolojik yangın tüpleridir.İçeriği ne olursa olsun yangın tüpü çeşitlerinin hepsinin dış yüzeyi yangına karşı dayanıklı elektrostatik toz ile boyanıp 25 bar basınçta kontrolü y


Devamı

Sultanbeyli Yangın Tüpü Fiyatları

Yangın Tüpü ÇeşitleriÇeşitli nedenlerden kaynaklanan yangınlarda kullanılan yangın tüpü çeşitleri, önceden yapılması gereken fizibilite çalışmalarının sonucuna göre monte edilmelidir. Yanan maddenin türü, etki edebileceği alan gibi etmenler hangi yangın tüpü çeşidinin kullanılacağına karar veren en önemli etmenlerdir. En fazla kullanılan yangın tüpü çeşidi kuru kimyevi tozlu ve ek biyolojik yangın tüpleridir.İçeriği ne olursa olsun yangın tüpü çeşitlerinin hepsinin dış yüzeyi yangına karşı dayanıklı elektrostatik toz ile boyanıp 25 bar basınçta kontrolü y


Devamı