Yangın Tüpü Seçimi

Maddi ve manevi büyük hasarlar ile sonuçlanabilecek olan afetlerden biri de yangındır. Yangın çıkması sonucu can ve mal kaybı yaşanabilir. Bu afetten korunabilmenin yolu ise bilinçlenmekten geçmektedir. Yangın sırasında ve sonrasında yapılacak her müdahale yangının boyutunu azaltabileceği gibi büyütebilir de.  Bu sebeple yangın söndürme işlemi için tüm halk bilinçlendirilmelidir. Yangın sırasında, söndürme işlemlerinde kullanılan yangın söndürme tüplerini inceleyelim;

 Yangın söndürme tüpleri, yangının ilk safhalarında oldukça etkili bir yöntemdir. Fakat yangın sırasında kullanılan yangın söndürme tüpleri, yangının çıkış tipine bağlı olarak seçilmelidir. Yani yangına etkili bir biçimde müdahale edebilmemiz için yangının sınıfını belirlememiz gerekmektedir. Şimdi yangın tipleri nelerdir?  Bir göz atalım;

A sınıfı yangınlar: A sınıfı yangınlar katı maddelerin alevlenmesi sonucu oluşan yangın tipidir. Bu sınıfta yangının çıkış sebebi kumaş, kağıt veya ahşap gibi katı maddelerin alevlenmesi sonucu yangın çıkar ve ilerler.

B sınıfı yangınlar: Oldukça tehlikeli olan B sınıfı yangınlar, yanıcı sıvı maddeler sonucu oluşur. B sınıfı yangın çıkmasına sebep olabilecek yanıcı maddeler: akaryakıt, tiner vb. maddelerdir.

C sınıfı yangınlar: Büyük tehlike arz eden bir diğer yangın çeşidi ise C sınıfı yangınlardır. Bu yangın gazların sıkışması veya alevlenmesi sonucunda oluşur. LPG gibi yanıcı ve parlayıcı gazların tutuşması sonucu büyük yangın ve patlamalar oluşur.

D sınıfı yangınlar: D sınıfı yangınlar metal yangınlardır. Magnezyum veya sodyum gibi metal yanıcıların sebep olduğu yangın tipidir, D sınıfı yangınlar.

E sınıfı yangınlar: Yangın sınıflandırılması içinde, müdahalenin en az mümkün olduğu yangın tipi E sınıfı yangınlardır. Bu yangınlar elektrik yangınlarıdır.

 Yukarıda belirttiğimiz beş ayrı sınıf yangın tipi için ayrı ayrı maddeler ile müdahaleler gerçekleştirilir. Yangın sırasında müdahale edilecek maddeler; toz, su, köpük, BC tozu, D tozlu CO2, Halon gazı gibi maddelerdir.

Köpük: Yangın söndürme amaçlı kullanılan köpükler, halk arasında oldukça bilinen bir yangın söndürme maddesidir. Yangın söndürme maddesi olan köpük üretimi hava, basınçlı su ve deterjan karışımı ile sağlanmaktadır.  Yangın söndürme sırasında oldukça etkili bir yöntem olan köpük, yangın çıkan zemine yayılır ve tüm oksijen akışını keser. Oksijen ve buhar ile bağlantı kesildiğinden yangın söndürme başarılı olur. Köpüklerin kullanıldığı yangın tipleri ise A ve B tipi yangınlardır. Yani katı maddeler ve yanıcı bazı sıvı maddeler sebebi ile oluşan yangınların söndürme işlemlerinde köpük kullanılmaktadır.

Su: Bir diğer en bilindik yangın söndürme maddesi sudur. Yangın sırasında suyun kullanımı yangını söndürmede etkili olabileceği gibi çok daha kötü sonuçlandırabiliyor da. Örneğin elektrik sebebi ile çıkan yangında, su kullanımı kesinlikle olmamalıdır. Suyun kullanıldığı yangın tipleri A tipi yangınlardır. Kağıt, ahşap gibi katı maddeler sebebi ile çıkan yangınlarda su ile müdahale edildiği takdirde soğutma işlemi gerçekleştirilir. Böylelikle yangın sonlandırılmış olur.

Kimyevi Tozlar(BC tozlar ve ABC tozlar): BC tozlar B ve C tipi yangınlarda kullanılan maddeleridir. ABC tozlar ise boğma yaparak yangının sonlandırılmasını sağlamaktadır.

Karbondioksit: Karbondioksit yangın söndürücüler B,C,E sınıfı yangınların söndürülmesinde görev alırlar.